Odpočet úroků z úvěru je možný i při bydlení v chatě - prověřeno soudem

Vydáno: 18 minut čtení

Dnešní soudnička potěší zejména ty, kdo už měli po krk městského shonu a na úvěr si pořídili bydlení v objektu individuální rekreace, obvykle na chatě či chalupě. Pokud i nadále zůstali výdělečně činní, doposud nemohli daňově uplatnit úroky z úvěru, protože tuto možnost daňový zákon výslovně omezuje pouze na rodinný dům nebo byt. Tomu rovněž odpovídala rozhodovací praxe finanční správy i krajských soudů. Nedávné zlomové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ovšem tento formalistický přístup ukončilo. Jde o další z rozsudků, který bere v potaz také smysl a účel dané normy, neřeší jen „papíry“, ale věc posuzuje podle skutečného stavu.

Odpočet úroků z úvěru je možný i při bydlení v chatě – prověřeno soudem
Ing.
Martin
Děrgel
 
Daňový odpočet úroků z úvěrů na bydlení
Technicky vzato se daň z příjmů fyzických osob – včetně zaměstnanců – nepočítá ze základu daně, resp. ze superhrubého základu daně, nýbrž ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně. Těm se pro stručnost říká „nezdanitelné částky“ nebo ještě méně přesně „odpočty“, a jejich obecným posláním je nepřímá daňová podpora určitého žádoucího jednání poplatníka. Například odpočet za poskytnuté dary má motivovat ke štědrosti vůči neziskovému sektoru, který řeší některé ekologické, sociální a jiné problémy společnosti, odpočet za úroky z hypotéčního úvěru na bydlení zase slouží k podpoře zajištění vlastního bydlení občanů a podobně.
 
Nezdanitelné částky
Nezdanitelných částek je osm druhů a najdeme je v § 15 zákona č. 589/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“). Žádnou z nich
nelze uplatnit
již v průběhu zdaňovacího období
při výpočtu měsíčních záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
. Všechny čekají až na daňové přiznání nebo – v případě zaměstnanců – na roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti. Jejich označení je výstižné, neboť odpočet například ve výši 50 000 Kč prakticky znamená, že přesně tato část základu daně poplatníka nebude zdaněna. Je to jednoduše proto, že o ni bude zák