OSVČ a zdravotní pojištění od 1. 1. 2020

Vydáno: 12 minut čtení

Jednou ze základních povinností osoby samostatně výdělečně činné je ve zdravotním pojištění pravidelné měsíční placení záloh, není-li OSVČ od placení těchto záloh zákonem osvobozena.

OSVČ a zdravotní pojištění od 1. 1. 2020
Ing.
Antonín
Daněk
 
Zvýšená minimální záloha a minimální vyměřovací základ OSVČ
Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro rok 2020 je určen sazbou 50 % z částky průměrné mzdy 34 835 Kč, tj. 17 417,50 Kč. Minimální výše zálohy OSVČ pro rok 2020 se vypočte jako 13,5 % z částky 17 417,50 Kč a zvýšila se tak od ledna 2020 z dosavadních 2 208 Kč na
2 352 Kč
.
Pokud musí OSVČ dodržet ve zdravotním pojištění zákonné minimum, pak alespoň minimální:
zálohu za prosinec 2019 ve výši 2 208 Kč zaplatí nejpozději dne 8. 1. 2020,
zálohu za leden 2020 ve výši 2 352 Kč uhradí nejpozději dne 10. 2. 2020 (8. 2. je v sobotu),
a to již připsáním platby na účet zdravotní pojišťovny, určený pro samoplátce.
Od měsíce podání Přehledu za rok 2019 (tedy například od dubna 2020) platí OSVČ nadále zálohu 2 352 Kč i tehdy, pokud podle příjmů a výdajů za rok 2019 matematicky vyjde výše zálohy nižší než 2 352 Kč. Horní výše zálohy OSVČ není v roce 2020 (fakticky od roku 2013) omezena, což platí i pro celkovou výši pojistného za tento rok.
<