K zamýšleným změnám daňových zákonů

Vydáno: 11 minut čtení

Dne 13. 6. 2019 předložila ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (dále jen „návrh zákona“). Návrh zákona obsahuje změny hned několika daňových zákonů, zejména zákona č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních “ či „ZSD “). 1)

K zamýšleným změnám daňových zákonů
JUDr.
Vítězslav
Kozák
Autor je právním čekatelem Okresního státního zastupitelství v Kroměříži.
Úvodem se sluší pro úplnost připomenout, že spotřební daně jsou opakující se nepřímé daně selektivní povahy, neboť dopadají na určitý okruh subjektů nakládajících se specifickými výrobky, jejichž primární funkcí je funkce fiskální, tedy zajištění přílivu finančních prostředků do veřejných rozpočtů; sekundární funkcí pak může být snaha ovlivnit spotřebu rizikových výrobků s negativním dopadem na zdraví obyvatel či životní prostředí. Tzv. energetické daně lze označit jako specifický typ daní spotřebních.
Cílem tohoto příspěvku je čtenáři stručně přiblížit změnu v oblasti spotřebních a energetických daní, které má ode dne 1. 1. 2020 přinést návrh zákona.
 
K navrhovaným změnám v oblasti spotřebních daní
Návrh zákona je jakýmsi daňovým balíčkem, který obsahuje novelizaci celkem sedmi dílčích zákonů a jeho primárním cílem je prostřednictvím navrhovaných dílčích změn navýšit příjmy veřejných rozpočtů. Úpr