Daňové novinky roku 2019

Vydáno: 40 minut čtení

Ve Sbírce zákonů v roce 2018 vyšlo 336 nových právních předpisů a úředních sdělení – tedy skoro jeden denně. Neobvykle, avšak rozhodně příznivě je mezi nimi málo novelizací daňových zákonů, navíc vesměs nejsou významné a účetní novinky bychom hledali marně. Bohužel šlo o „klid před bouří“ způsobený zkomplikováním schvalování vládního „daňového balíčku“ plánovaného jako tradiční dárek pod stromeček. Jeho odysea skončila až 27. 3. 2019, načež 1. 4. 2019 tato obsáhlá daňová novelizace – 96 stran! – většinově nabyla účinnosti.

Daňové novinky roku 2019
Ing.
Martin
Děrgel
 
Úvod
V přehledu uvedeme všechny novely daňových zákonů účinné od 1. 1. 2019 a později. Je nasnadě, že se zdaleka nedostane na každou změnu, pokusíme se ale upozornit na to nejvýznamnější z pohledu „běžného“ českého podnikatele. Věnovat se tak nebudeme daním energetickým (ekologickým) – z plynu, pevných paliv a elektřiny – ani spotřebním – z minerálních olejů, lihu, piva, vína, (zahřívaných) tabákových výrobků a surového tabáku – které jsou technicky náročné a týkají se poměrně úzké skupiny podnikatelů. Úvodem přehledné shrnutí:
1.
Daň z nemovitých věcí – beze změn
(poslední novelizace zákonem č. 225/2017 Sb. od 1. 1. 2018).
2.
Daně z příjmů – 4 novely:
-
zákon č. 174/2018 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2019,
-
zákon č. 306/2018 Sb. (2 změny) účinnost 1. 1. 2019,
-
zákon č. 32/2019 Sb. (1 změna) účinnost 1. 7. 2019,
-
zákon č. 80/2019 Sb. (39 změn) účinnost 1. 4. 2019 (38x) a 1. 1. 2020 (1x).
3.
Zákonné rezervy a opravné položky
– beze změn (poslední novela č. 170/2017 Sb. od 1. 7. 2018).
4.
Silniční daň – beze změn
(poslední novela č. 63/2017 Sb. od 1. 6. 2017).
5.
Daň z přidané hodnoty – 3 novely:
-
zákon č. 283/2018 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2019,
-
zákon č. 6/2019 Sb. (6 změn) účinnost 1. 2. 2019,
-
zákon č. 80/2019 Sb. (269 změn!) účinnost 27. 3. 2019 (5x), 1. 4. 2019 (259x), 1. 1. 2020 (2x) a 1. 1. 2021 (3x).
6.
Daňový řád – 1 novela:
-
zákon č. 80/2019 Sb. (3 změny) účinnost 1. 4. 2019.
7.
Daň z nabytí nemovitých věcí – beze změn
(poslední novela č. 254/2016 Sb. od 1. 11. 2016).
8.
Daň z hazardních her – 1 novela:
-
zákon č. 80/2019 Sb. (6 změn) účinnost 1. 4. 2019.
 
1. Daně z příjmů
Zákon č. 586/1992 Sb.
, o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), postihly s účinností od 1. 1. 2019 nebo později 4 novely, z nich stěžejní je ta poslední, kterou přinesl „daňový balíček“.
Asi nejpříznivější novinkou je zdvojnásobení maximálních paušálních výdajů OSVČ a pronajímatelů na částky před rokem 2018, kdy platily poloviční stropy těchto neprokazovaných výdajů. Celá řada dílčích úprav se týká odpočtu od základu daně na podporu výzkumu a vývoje. Jinak jde však bohužel převážně o nové daňové povinnosti, silnější regulaci a omezení: ohledně uznávání výdajů za úroky, zdanění při přemístění majetku do zahraničí, řešení tzv. hybridního nesouladu daňových systémů a zdanění ovládané zahraniční společnosti.
1. novela ZDP 2019
Zákon č. 174/2018 Sb.,
kterým se
mění zákon
č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů
Mění 1 zákon
ZDP se týká 1 bod

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů
130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
262/2006 Sb. zákoník práce
280/2009 Sb. daňový řád
284/2009 Sb. o platebním styku
187/2016 Sb. o dani z hazardních her
254/2016 Sb. , kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
63/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní
225/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
174/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
283/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
306/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
6/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
32/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
80/2019 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony