Režim paušální daně v souvislostech zdravotního pojištění

Vydáno: 9 minut čtení

V roce 2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné vyvíjet svoji činnost buď „klasicky" (standardně), tedy úřední cestou komunikovat se zdravotní pojišťovnou, správou sociálního zabezpečení a finančním úřadem, nebo mohou působit v režimu paušální daně. Podívejme se nyní blíže na podmínky, které v obou režimech platí ve zdravotním pojištění.

Režim paušální daně v souvislostech zdravotního pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Platby a vyřešený pojistný vztah
Výkon podnikatelské činnosti jak ve standardním režimu, tak v režimu paušální daně řeší pojistný vztah neboli pojištění dotyčné osoby u zdravotní pojišťovny.
       
Standardní režim
Osoby samostatně výdělečně činné platí pojistné formou záloh a případného doplatku pojistného za situace, kdy je tato jejich samostatná výdělečná činnost jediným (nebo při souběhu se zaměstnáním hlavním) zdrojem příjmů.
       
Režim paušální daně
OSVČ činná v paušálním režimu platí zálohy na pojistné (pojistné) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních