Legislativní novinky k 28. 1. 2021

Vydáno: 6 minut čtení

V druhém letošním úvodníku pokračujeme s aktuálními novinkami, se kterými se budeme setkávat v následující době. V příspěvku nejprve zmíníme novelu AML zákona, která se, ačkoliv se to na první pohled nezdá, týká zásadním způsobem i účetní a daňové profese. V další části připomeneme povinnosti v souvislosti s oznamovací povinností dle směrnice DAC 6, které mohou být v brzké době aktuální.

Legislativní novinky k 28. 1. 2021
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners
Novela tzv. AML zákona
Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti velká novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon č. 253/2008 Sb.). Tomu, kdo není se zákonem zcela seznámen, se může na první pohled zdát podivné, proč tuto novelu v našem příspěvku zmiňujeme. Je potřeba si však uvědomit, že i účetní, daňoví poradci a auditoři jsou vedle např. bankovních institucí tzv. povinnými o