Zvýšení minimální mzdy, průměrné mzdy a další změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021

Vydáno: 17 minut čtení

Jako každoročně, tak i k datu 1. 1. 2021 se ve zdravotním pojištění mění podmínky u jednotlivých skupin plátců pojistného. Těmito plátci jsou: zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, stát (za tzv. „státní pojištěnce“) a osoby bez zdanitelných příjmů. Jak je již v posledních letech obvyklé, dochází pravidelně ke zvýšení minimální mzdy. Tato změna se ve zdravotním pojištění návazně promítá do placení pojistného zaměstnavateli zejména v situaci, kdy je příjem zaměstnance právě na úrovni minimální mzdy, anebo je nižší než minimální mzda, dále u podmínek platných v tzv. nekolidujícím zaměstnání a v neposlední řadě u platby pojistného osobami bez zdanitelných příjmů.

Zvýšení minimální mzdy, průměrné mzdy a další změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Ing.
Antonín
Daněk
 
Zvýšení minimální mzdy
S účinností od 1. 1. 2021 se zvyšuje minimální mzda na částku 15 200 Kč. Tato hodnota má významný vliv na placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavateli, a to jako minimální vyměřovací základ zaměstnance (případně poměrná část tohoto minima), a dále jako vyměřovací základ osoby bez zdanitelných příjmů.
Zvýšení minimální mzdy na částku 15 200 Kč návazně ovlivní ve zdravotním pojištění například:
 
Placení pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance
Nedosahuje-li hrubý příjem zaměstnance v příslušném kalendářním měsíci aktuální výše minimální mzdy, případně její poměrné části ve smyslu ustanovení § 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb., provádí zaměstnavatel příslušný dopočet a následný doplatek pojistného do zákonem stanoveného minima. Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda bývá nejčastěji tehdy, pokud zaměstnanec pracuje na zkrácený pracovní úvazek nebo u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Minimální vyměřovací základ platí ve zdravotním pojištění i pro:
osoby jako zaměstnance, účastné právě z titulu zaměstnání u českého zaměstnavatele všech systémů sociálního zabezpečení v České republice podle koordinačních pravidel Evropské unie [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 včetně prováděcího nařízení