Legislativní novinky k 27. 11. 2020

Vydáno: 8 minut čtení

V tomto adventním čase, letos již naposledy, přicházíme s aktuálními novinkami z oblasti daní a účetnictví. Náš příspěvek se týká výhradně aktuálního „daňového balíčku“, který byl v nedávné době schválen Poslaneckou sněmovnou a vyvolal vášnivé debaty vzhledem ke svým dopadům na veřejné rozpočty. Lze předpokládat, že Poslaneckou sněmovnou schválená verze dozná v Senátu zřejmě zásadních změn, proto nelze s jistotou říci, v jaké podobě nakonec vejde v platnost. Dovolte mi také na tomto místě popřát Vám jménem svým i kolegů, kteří se podílejí na tvorbě úvodníku, příjemné prožití Vánoc a nechť nastávající rok je lepší než ten letošní.

Legislativní novinky k 27. 11. 2020
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners
Dne 20. 11. 2020 prošel Poslaneckou sněmovnou návrh dalšího daňového balíčku (sněmovní tisk 910), který obsahuje zásadní změny daňových předpisů, zejména zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.). V současné době návrh tohoto komplexního zákona čeká na schválení Senátem. Aktuálně je navržen k projednání na schůzi, která by měla být zahájena 3. 12. 2020. Jelikož schválená verze obsahuje kontroverzní návrhy, které mají významný dopad do veřejných rozpočtů, lze, alespoň podle debat v médiích, očekávat ze strany Senátu určitou korekci. Je tak ve