Vývoj výše minimální zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění

Vydáno: 6 minut čtení

I když to na první pohled není patrné, v posledních letech se každoročně poměrně výrazně zvyšuje minimální záloha, kterou platí osoby samostatně výdělečně činné (viz tabulka v dalším textu). Zálohy jsou povinny platit ty OSVČ, pro které je jejich samostatná výdělečná činnost jediným zdrojem příjmů nebo při souběhu se zaměstnáním hlavním zdrojem příjmů.

Vývoj výše minimální zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Minimum OSVČ ve zdravotním pojištění
Minimum mají ve zdravotním pojištění nejen zaměstnavatelé (a zaměstnanci), ale i osoby samostatně výdělečně činné. Rozhodným obdobím pro placení pojistného je u OSVČ kalendářní rok, nejkratší poměrnou částí tohoto období je kalendářní měsíc. Podniká-li tedy pojištěnec pouze po část kalendářního měsíce, považuje se za OSVČ po celý tento kalendářní měsíc.
Výše měsíčního (a návazně pak ročního) minima a minimální zálohy OSVČ se odvíjí od parametrů stanovených pro důchodové účely a z průměrné mzdy.