Evidence tržeb od 1. 5. 2020, resp. po ukončení nouzového stavu

Vydáno: 28 minut čtení

Do 30. 4. 2020 jsou z evidence tržeb podle zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb. (dále jen „zákon o EET “) dočasně vyjmuty veškeré tržby kromě tržeb z ubytovacích a stravovacích služeb (včetně podávání nápojů) a z maloobchodu a velkoobchodu. Novelizace zákona o EET provedená zákonem č. 256/2019 Sb. především zrušila tuto dočasnou výjimku ­ od 1. 5. 2020 tedy mělo dojít k jednorázovému rozšíření evidence tržeb na zbývající obory podnikatelské činnosti, avšak v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byla poslední vlna evidence tržeb prakticky odložena. Tento článek se zaměřuje na aktuální problémy evidence tržeb včetně zavedení zvláštního (tzv. účtenkového) režimu.

Evidence tržeb od 1. 5. 2020, resp. po ukončení nouzového stavu
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Odložení evidence tržeb
Dne 27. 3. 2020 byl vyhlášen samostatný zákon č. 137/2000 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu – tento zákon (přijatý v režimu legislativní nouze) nezměnil zákon o evidenci tržeb, ale zrušil podnikatelům většinu povinností uložených zákonem o evidenci tržeb.
Od 27. 3. 2020
není nutné až do uplynutí 3 měsíců od ukončení nouzového stavu evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb
. Toto zrušení evidenční povinnosti se týká jak hotovostních tržeb z 1. a 2. vlny evidence tržeb (viz příklad 1), tak hotovostních tržeb z činností, které zákon o evidenci tržeb do 30. 4. 2020 z evidence tržeb dočasně vylučoval (příklad 2).
Příklad 1
Podnikatel provozuje maloobchodní prodej potravin a již od 1. 3. 2017 eviduje tržby. Mohl v období od 27. 3. 2020 přestat evidovat tržby?
Ano, uvedený podnikatel mohl (nebo do ukončení nouzového stavu může) přestat evidovat tržby (neodesílat údaje o tržbě a nevydávat zákazníkům účtenky podle zákona o evidenci tržeb). Důvod může být technického rázu – např. si v dubnu 2017 požádal o nový certifikát k evidenci tržeb, jehož platnost mu v dubnu 2020 skončí, a ztratil autentizační údaje, takže si nemůže bez vyžádání nových autentizačních údajů vygenerovat nový certifikát). Důvody mohou být i organizační – např. s ohledem na hygienu a rychlost prodeje. Přerušení evidence tržeb záleží na rozhodnutí podnikatele a nemusí jej nijak odůvodňovat. Evidenci tržeb (a také např. umístění informačního oznámení o povinnosti vydat účtenku) musí podnikatel obnovit nejpozději po uplynutí 3 měsíců od skončení nouzového stavu. Podnikatel pochopitelně může tržby nadále evidovat – pokud by mu např. skončila platnost certifikátu a ztratil by autentizační údaje a požádal by o ně prostřednictvím datové schránky, byly by mu do datové schránky také doručeny a mohl by si vygenerovat nový platný certifikát.
Příklad 2
Podnikatel provozuje maloobchod či velkoobchod a již od 1. 3. 2017 eviduje tržby. Podnikatel však provozuje i další činnosti, které podléhají evidenci tržeb až na základě novely zákona o evidenci tržeb od 1. 5. 2020 – např. poskytuje servis a montáž prodávaného zboží. Může podnikatel začít s evidencí tržeb za servis a montáž až po uplynutí 3 měsíců od ukončení nouzového stavu?
Ano, může.
 
Co podléhá evidenci tržeb
I od 1. 5. 2020, resp. po uplynutí 3 měsíců od skončení nouzového stavu, nadále platí základní principy evidence tržeb uplatňované již od 1. 12. 2016 u stravování a ubytování, popř. od 1. 3. 2017 u maloobchodu a velkoobchodu, které byly následně od 1. 3. 2018 pozměněny v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu č. 8/2018 Sb. (např. ani po 1. 5. 2020 nepodléhají evidenci tržeb platby provedené platební kartou). V zásadě je tedy i pro poslední vlnu evidence tržeb použitelná na stránkách Finanční správy www.etrzby.cz/ naposledy zveřejněná
metodika Finanční správy k evidenci tržeb verze 4.0
(záložka „O projektu“ / „Dokumenty“) ze dne 1. 3. 2018.
Protože však novela 256/2019 Sb. přinesla i některé dílčí změny, byla by bývala více než vhodná včasná aktualizace metodiky k evidenci tržeb. Vzhledem k datu vyhlášení novely ve Sbírce zákonů 9. 10. 2019 byl na aktualizac