Změny v mzdové oblasti od 1. 1. 2020

Vydáno: 14 minut čtení

Tento tradiční lednový příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým došlo od 1. 1. 2020 oproti roku 2019 v oblasti mezd a platů, co se týká jejich zdanění, ale také pojistného, pracovního práva, důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblastí, ale spíše o výběr těch změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních, či by finanční účetní mohly z nějakého důvodu zajímat.

Změny v mzdové oblasti od 1. 1. 2020
Ing.
Miroslav
Bulla
Jedná se především o změny plynoucí z každoročních valorizačních úprav různých sazeb a parametrů, a to v oblasti náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění, pojistného na zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového pojištění, cestovních náhrad, srážek z mezd, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci atd. K zásadním změnám dojde především při zpracování dočasných pracovních neschopností zaměstnanců zavedením tzv. eNeschopenky.
 
Změny v oblasti pracovněprávních předpisů
V oblasti pracovního práva došlo od 1. 1. 2020 především ke zvýšení
minimální a zaručené mzdy
. Nařízením vlády č. 347/2019 Sb. došlo k úpravě nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
Od 1. 1. 2020 se zvýšila základní sazba
minimální měsíční mzdy
na 14 600 Kč (do 31. 12. 2019: 13 350 Kč) a základní sazba
minimální hodinové mzdy
na 87,30 Kč (do 31. 12. 2019: 79,80 Kč).
Zvýšily se také nejnižší úrovně
zaručené mzdy
pro 8 skupin prací pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin:
html>