Zaměstnavatelé a placení pojistného ve specifických situacích

Vydáno: 9 minut čtení

Zaměstnavatelé se při placení pojistného zdravotní pojišťovně setkávají s různými situacemi, kdy základní povinností zaměstnavatele je řádně vyhodnotit nastalou situaci a posléze správně vypočítat a včas odvést pojistné podle zákona ve prospěch té zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec pojištěn v měsíci, do kterého je příjem zúčtován. Formou příkladů si ukážeme postupy zaměstnavatele v aktuálně platných právních podmínkách.

Zaměstnavatelé a placení pojistného ve specifických situacích
Ing.
Antonín
Daněk
Příklad 1
Pracovní smlouva byla uzavřena dne 20. 9. 2019 s datem nástupu zaměstnance do zaměstnání ke dni 1. 10. 2019. Zaměstnanec však mezitím onemocněl a do zaměstnání nastoupil až 22. 10. Jak bude řešen odvod pojistného za měsíc říjen?
Nemoc je překážkou v práci na straně zaměstnance podle § 191 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tato okolnost snižuje minimální vyměřovací základ zaměstnance na poměrnou část. To znamená, že s ohledem na počet deseti kalendářních dnů výkonu práce v měsíci říjnu (tj. mimo období nemoci) musí vyměřovací základ činit alespoň 4 306,45 Kč [(10 / 31 x 13 350]. Pokud by částkou příjmu nebylo hodnoty 4 306,45 Kč dosaženo, musel by být proveden dopočet a doplatek pojistného do této pom