Elektronická evidence tržeb po novele

Vydáno: 13 minut čtení

Zákon č. 112/2016 Sb. Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EET “), bude během října novelizován zákonem, který byl k vyhlášení ve Sbírce zákonů doručen dne 3. 10. 2019 (dále jen „novela“). Novela sice nabývá účinnosti jako celek již 1. 11. 2019, ale nepochybně její nejdůležitější částí je spuštění poslední vlny evidence tržeb s účinností od 1. 5. 2020. Součástí novely je nejen novelizace zákona o EET , ale také zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb. ) spočívající v přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby daně, a to také k datu 1. 5. 2020. Tento článek se zaměřuje pouze na novou úpravu evidence tržeb, nikoli na uvedenou změnu zákona o DPH .

Elektronická evidence tržeb po novele
Ing.
Pavel
Běhounek,
daňový poradce ev.č. 601, www.behounek.eu
 
Vývoj evidence tržeb
Evidence tržeb je upravena zákonem o EET, který nabyl jako celek účinnosti
1. 12. 2016
s tím, že „přípravná fáze“ (např. podání žádosti o autentizační údaje potřebné pro získání certifikátů, které je nutno nainstalovat do zařízení pro evidenci tržeb ještě před zahájením evidování tržeb) nabyla účinnosti od 1. 9. 2016.
Podle původně vyhlášeného zákona o EET byly spuštěny
prvé dvě etapy evidence tržeb
pro tyto obory podnikatelské činnosti:
od 1. 12. 2016 u ubytovacích a stravovacích služeb,
od 1. 3. 2017 u malo- a velkoobchodu.
S účinností od
1. 7. 2017
byl zákon o EET novelizován zákonem č. 183/2017 Sb., což byl doprovodný zákon k tehdy novému přestupkovému zákonu – tato novela sice přinesla nové znění části čtvrté