Legislativní novinky k 26. 7. 2019

Vydáno: 7 minut čtení

V letním čísle časopisu opět přinášíme úvodník s výběrem novinek a užitečných informací, se kterými se setkáváme v naší praxi. Počátkem léta Finanční správa vydala nový pokyn řady D, který se týká transferových cen, a také několik informací k problematice DPH. Správa sociálního zabezpečení vydala informaci o snížení sazeb pojistného, ke kterým došlo v souvislosti se zrušením karenční doby.

Legislativní novinky k 26. 7. 2019
Ing.
Jiří
Dolejš,
LL.M.,
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Pokyn Generálního finančního ředitelství D-34
Dne 31. 5. 2019 vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) nový Pokyn D-34 – Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky – převodní ceny. Tento nový pokyn nahrazuje předchozí pokyn D-332 z rok