Jiný majetek - daňová kategorie hmotného majetku

Vydáno: 12 minut čtení

Vymezení hmotného majetku pro účely zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), nalezneme v § 26 odst. 2 ZDP . Zajímavou kategorii hmotného majetku nalezneme pod písmenem f) tohoto ustanovení. Jedná se o tzv. jiný majetek. V článku si přiblížíme tento jiný majetek, který je hmotným majetkem pro účely daně z příjmů.

Jiný majetek – daňová kategorie hmotného majetku
Ing.
Ivan
Macháček
 
Co je hmotný majetek?
Hmotným majetkem se dle § 26 odst. 2 ZDP rozumí:
a)
samostatné hmotné movité věci,
popřípadě soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením,
jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč
a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok,
b)
budovy, domy a jednotky
bez ohledu na výši vstupní ceny,
c)
stavby
bez ohledu na výši vstupní ceny, s výjimkami specifikovanými v tomto písmenu,
d)
pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky,
e)
dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč,
f)
jiný majetek.
 
Co je jiný majetek?
Co rozumíme jiným majetkem, nám říká § 26 odst. 3 ZDP.