Daň silniční - stručné připomenutí

Vydáno: 15 minut čtení

Daň silniční je uvalena obecně na využívání silnic v Česku automobily pro účely podnikání. Platí však řada výjimek rozšiřujících i omezujících věcný rozsah. Sazby daně osobních vozidel obvykle vycházejí z objemu motoru, u nákladních z počtu náprav a největší povolené hmotnosti, což ale modifikují různé úpravy sazeb daně i slev na dani. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, přičemž daňové přiznání se podává a daň platí (doplácí) do konce ledna následujícího roku, takže aktuálně se kvapem blíží den „D“ pro vypořádání daně silniční za rok 2018.

Daň silniční – stručné připomenutí
Ing.
Martin
Děrgel
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“) je nezvykle, ale příjemně stručný, má pouhých 18 kratších paragrafů (bez prázdných, resp. zrušených § 1 a 7, včetně vloženého § 17a). Ve srovnání s jinými českými daňovými zákony navíc nebývá často, natožpak významně, novelizován. Tak krátkou normu nebylo ani třeba členit do částí, hlav a dílů, a jelikož neprošel zásadní modernizací, nemá každý paragraf svůj název, orientaci v něm tak pomáhají nadpisy uvozující tradičně řešenou dílčí problematiku:
Předmět daně (§ 2)
Osvobození od daně (§ 3)
Poplatníci daně (§ 4)
Základ daně (§ 5)
Sazby daně (§ 6)
Vznik a zánik daňové povinnosti, placení a zaokrouhlování daně a záloh na daň (§ 8 až 11)