Aktuality ze zdravotního pojištění 2019

Vydáno: 11 minut čtení

V uplynulém období byly ve Sbírce zákonů publikovány dva právní předpisy, které s účinností od 1. ledna 2019 ovlivní placení pojistného všemi skupinami plátců, kterými jsou ve zdravotním pojištění (kromě státu) zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů.

Aktuality ze zdravotního pojištění 2019
Ing.
Antonín
Daněk
 
Zvýšení minimální mzdy
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019 (podle nařízení vlády č. 273/2018 Sb.) na částku 13 350 Kč návazně ovlivní široké spektrum oblastí zdravotního pojištění.
 
1) Placení pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance
Nedosahuje-li hrubý příjem zaměstnance v příslušném kalendářním měsíci aktuální výše minimální mzdy, provádí zaměstnavatel dopočet a následný doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu (tedy do hodnoty minimální mzdy) při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc. Jestliže se ze zákonných důvodů (§ 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“) snižuje minimální vyměřovací základ zaměstnance na poměrnou část, musí být odvedeno pojistné alespoň z tohoto sníženého vyměřovacího základu, tedy i včetně případného dopočtu a doplatku pojistného do této poměrné části.
Zvýšení minimální mzdy se v souvislosti s placením poj