Zdravotní pojištění - zvláštní případy při placení pojistného zaměstnavatelem

Vydáno: 8 minut čtení

Na základě řešení případů z praxe se v následujícím textu formou příkladů zaměříme na analýzu různých situací, týkajících se placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem v právních podmínkách roku 2018.

Zdravotní pojištění – zvláštní případy při placení pojistného zaměstnavatelem
Ing.
Antonín
Daněk
Příklad 1
Dne 19. 7. 2018 nastoupil u zaměstnavatele do zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek pracovník, který současně vedle zaměstnání již několik let podniká a platí v letošním roce zálohy na pojistné v minimální zákonné výši, tedy 2 024 Kč měsíčně. Za měsíc červenec mu byl zúčtován hrubý příjem 4 820 Kč, což je méně než minimální mzda a dokonce méně než poměrná část minimální mzdy, přičemž lze reálně očekávat, že jeho příjmy v dalších měsících budou „balancovat“ na hranici minimální mzdy. Jak postupuje zaměstnavatel při placení pojistného a jak se posuzuje v případě souběhu zaměstnání s podnikáním hlavní a ve