Daňové a účetní aktuality červenec 2018

Vydáno: 32 minut čtení

Tento příspěvek seznamuje s letošním aktuálním děním v oblasti daní a účetnictví a připravuje na schválené změny, které se budou uplatňovat především od roku 2019.

Daňové a účetní aktuality červenec 2018
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Daň z přidané hodnoty
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), zatím nebyl v průběhu letošního roku novelizován (na podzim však bude projednáváno několik legislativních návrhů, zejména vládní daňový balíček pro rok 2019 obsahující velké množství změn ZDPH) – to však neznamená, že by u této daně letos nebyly žádné novinky.
Na úvod však začněme zprávou, která mnohé
podnikatele podnikající na základě smlouvy o společnosti (sdružení)
bez právní subjektivity
a zejména jejich účetní, příliš nepotěší – v dané věci se žádné legislativní změny nechystají a posledním letošním dnem skončí možnost postupovat „postaru“ podle přechodných ustanovení novely ZDPH č. 170/2017 Sb. a i společnosti (sdružení) tvořené k 30. 6. 2017 plátci budou muset od 1. 1. 2019 postupovat nově.
V Účetnictví v praxi č. 3/2018 na straně 4 se článek
Osvobození služeb souvisejících s vývozem a dovozem od DPH
zabýval změnou správní praxe v této oblasti od 1. 3. 2018. Daná problematika přináší řadu praktických problémů – některými se zabýval příspěvek Koordinačního výboru č. 522/02.05.18 Uplatňování DPH ve vybraných případech služeb (zejména přepravy) přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží, který byl projednán 20. 6. 2018. Daný příspěvek řeší řadu situací a zájemcům o danou problematiku lze doporučit jeho detailní prostudování. Pro ilustraci uvádíme řešení jedné z řady situací (v příspěvku označeno jako situace 3) podle názoru zástupců Generálního finančního ředitelství:
„Situace 3 – Třístranný obchod s německým zákazníkem
Český Výrobce (plátce DPH) dodává zboží německému Zákazníkovi (registrován k DPH pouze v Německu). Německý zákazník následně dodává zboží švýcarskému Zákazníkovi do Švýcarska. Zboží je přepraveno přímo z ČR do Švýcarska. Vývozcem na vývozním celním prohlášení bude v daném případě německý Zákazník. Výrobce uzavře smlouvu o přepravě zboží s českou Dopravní společností (plátce DPH).
Služba (přeprava) poskytnutá Dopravní společností českému Výrobci je osvobozena od daně podle § 69 odst. 1 ZDPH, neboť je poskytnuta přímo českému Výrobci uskutečňujícímu dodání zboží, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země, i přestože český Výrobce není vývozcem na vývozním celním prohlášení.
Obdobné stanovisko platí i pro situaci, kdy na vývozním celním prohlášení bude uvedený jako vývozce zboží český Výrobce.“
Ve věci uplatňování DPH je zajímavý také
návrh daňového balíčku pro rok 2019,
který vláda schválila v červnu a který čeká projednávání Poslaneckou sněmovnou.
Daňový balíček totiž mimo jiné obsahuje změny, který plynou z platných změn předpisů EU
(osoby povinné k dani je tudíž budou moci od 1. 1. 2019 uplatňovat nezávisle na přijetí daňového balíčku).
Pokud jde o
předpisy EU upravující oblast DPH,
tak k jejich poslední významné změně došlo balíčkem o
elektronickém obchodování
ze dne 5. 12. 2017, který zahrnuje novelizaci:
směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty,
směrnicí Rady (EU) 2017/2455,
pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku –
změny týkající se poskytování služeb na dálku se použijí od 1. 1. 2019,
změny týkající se prodeje zboží na dálku
(typicky se jedná o e-shopy)
se použijí od 1. 1. 2021;
od 1. 1. 2021 také dojde k rozšíření systému jednoho správního místa
(bude jej možné nově využít jednak pro prodej zboží na dálku, jednak jej bude možné použít pro poskytování veškerých služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani – do konce roku 2020 je lze využívat pouze pro služby poskytované na dálku),
prováděcího nařízení Rady (EU) 2011/282 (prováděcí nařízení ke směrnici 2006/112/ES)
naříz