Legislativní novinky k 9. 5. 2018

Vydáno: 7 minut čtení

Předkládaný přehled legislativních novinek nabízí čtenářům především aktuality z oblasti daňové. Článek reflektuje na novinky zveřejněné na stránkách Finanční správy, dále poskytuje monitoring stavu v oblasti novelizace vybraných daňových zákonů a judikatury Nejvyššího správního soudu a v neposlední řadě podává přehled vybraných příspěvků, které byly v rámci projednávání na Koordinačním výboru uzavřeny bez rozporu.

Legislativní novinky k 9. 5. 2018
Ing.
Lenka
Froschová
 
Transakce se spojenými osobami
Generální finanční ředitelství vydalo dne 17. 4. 2018 informaci týkající se změn při vyplňování Samostatné přílohy k položce 12 I. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2017, kterými jsou:
1.
Rozšíření okruhu subjektů, jimž nově vzniká povinnost vykazovat transakce se spojenými osobami, a to nově na subjekty vymezené v § 11 odst. 2 písm. b) až g) zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, čili na banky, spořitelny, pojišťovny, penzijní společnosti a investiční fondy.
2.
Rozšíření povinně vykazovaných ú