Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

Vydáno: 10 minut čtení

Koupí jako jedné z nejčastěji sjednávaných smluv jsme se již v minulých článcích (v č. 12/2016 časopisu Účetnictví v praxi na s. 36 a v č. 7–8/2017 časopisu Účetnictví v praxi na s. 58) zabývali – řeč byla o kupní ceně a o problematice účinnosti smlouvy, tedy zejména okamžiku přechodu vlastnického práva na kupujícího. Následující text se bude věnovat zákonným možnostem modifikace kupní smlouvy, respektive tzv. vedlejším ujednáním, které je možné u tohoto smluvního typu sjednat. Jedná se o výhradu vlastnického práva, výhradu zpětné koupě či zpětného prodeje, předkupní právo, koupi na zkoušku, výhradu lepšího kupce a cenovou doložku.

Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
Mgr. Ing.
Tereza
Krupová,
Ph.D.
Všechny uvedené způsoby, kterými lze zasáhnout do standardní úpravy kupní smlouvy (tedy zjednodušeně řečeno do pravidla, že vlastnické právo se převádí účinností smlouvy a povinnost zaplatit za předmět koupě v okamžiku jeho převzetí), nejsou nijak překvapivé a ani nové. Umožňují stranám přizpůsobit dopady koupě jejich požadavkům.
 
Výhrada vlastnického práva
Na prvním místě je v zákoně uvedena
výhrada vlastnického práva
[§ 2132–2134 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)]. Oproti standardnímu postupu (přechod vlastnictví účinností smlouvy bez ohledu na pla