Legislativní novinky k 8. 1. 2018

Vydáno: 6 minut čtení

Vítáme vás u letošních prvních legislativních novinek. Rok 2017 je definitivně za námi a nám nezbývá, než se naučit psát nový letopočet. Přejme si, aby nám nový rok přinesl radost a pokud možno jen vše dobré. Stejně jako v předchozích letech vás budeme nadále každý měsíc seznamovat s novinkami, které nás, aniž bychom si většinou přáli, stále doprovázejí a někdy i překvapují.

Legislativní novinky k 8. 1. 2018
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Evidence tržeb z pohledu nálezu Ústavního soudu
Týden před Vánocemi, 15. 12. 2017, byl publikován nález Ústavního soudu (sp. zn. Pl. ÚS 26/16), který se významným způsobem dotýká elektronické evidence tržeb. Plénum Ústavního soudu rozhodlo o návrhu skupiny 41 poslanců, kterým se domáhali buď zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb jako celku,