Závazné posouzení a jeho praktické využití v oblasti DPH

Vydáno: 11 minut čtení

Závazné posouzení umožnuje plátci DPH ve vymezeném okruhu nejasných oblastí získat závazné potvrzení ohledně uplatnění DPH od Finanční správy. Účelem závazného posouzení je odstranění pochybností vyplývajících ze složitosti, nepřehledností a rozdílného výkladu některých ustanovení daňových zákonů, a tedy zvýšení právní jistoty pro daňové subjekty. Hlavním nedostatkem současné úpravy závazného posouzení je fakt, že o závazné posouzení lze požádat pouze pro velmi omezený okruh otázek, přičemž v oblasti DPH jde pouze o 2 oblasti.

Závazné posouzení a jeho praktické využití v oblasti DPH
Mgr. Ing.
Alena
Dugová
 
Obecné informace o závazném posouzení
Obecná pravidla a procesní postupy pro závazné posouzení jsou upraveny v § 132 a 133 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Speciální pravidla pro závazné posouzení pak obsahují jednotlivé hmotně právní zákony či další podzákonné předpisy (například pokyny). Několik speciálních pravidel pro závazné posouzení pro účely DPH je obsaženo tedy v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Závazné posouzení je vydáváno příslušným orgánem finanční správy formu rozhodnutí o závazném posouzení a správce daně jej vydává na základě žádosti iniciované daňovým subjektem či jinou kompetentní osobou. Předmětem závazného posouzení je posouzení daňových důsledků, které vyplynou z daňově r