Transferové ceny - obecně účetně a daňově

Vydáno: 11 minut čtení

Transferové ceny (ceny mezi podniky ve skupině, též převodní ceny) jsou velmi zdůrazňované téma několika posledních let. Z pohledu účetního auditu se jedná o potenciální nástroj kreativního účetnictví (podvodu), a tedy možné riziko významné (materiální) nesprávnosti v účetní závěrce. Shrnout téma transferových cen do jednoho článku jednoduše nelze – dokumentace k transferovým cenám, metody cenotvorby, arbitrážní konvence, funkční a riziková analýza, legislativní vývoj transferových cen apod. – to vše by mohlo tvořit vlastní náplň samostatného článku. Cílem tohoto článku je proto jen poukázat na základní aspekty transferových cen v účetnictví a v daních. Článek je rozdělen na dvě části. První část se věnuje tématu transferových cen z hlediska účetnictví a auditu. Druhá část se potom věnuje transferovým cenám ve vztahu ke správci daně.

Transferové ceny – obecně účetně a daňově
Ladislav
Čížek,
Radim
Botek,
Rödl & Partner
 
Transferové ceny v účetnictví
Transferové ceny bývají běžně označovány jako „daňové téma“. Abychom zdůraznili význam převodních cen v účetnictví (resp. z hlediska auditu), uvádíme několik argumentů z auditorského pohledu.
Při nahlížení na transferové ceny jako na auditní (účetní) téma, je zcela zásadní odpověď na otázku, zda může účetní závěrka zobrazující věrný a poctivý obraz skutečnosti obsahovat potenciální významnou nesprávnost z důvodu chybného nastavení transferových cen? Odpověď není jednoduchá. Účetnictví v takovém případě sice bude „věrně a poctivě“ zobrazovat realitu (za uvažované ceny se skutečně obchodovalo), nicméně z pohledu auditu účetní závěrka bude v sobě skrývat riziko vyplývající z případného přehodnocení transferových cen ze strany správce daně (a to v obou směrech). Účetní závěrka by v takovém případě totiž obsahovala nesprávnost v podobě existence potenciálního daňového doměrku/vratky. Z pohledu auditu tak může v účetní závěrce chybět významný závazek, resp. p