Kam směřuje elektronická identifikace

Vydáno: 14 minut čtení

Ve světě digitálních technologií není nouze o překotné změny a rychlý vývoj, v poslední době se takový proces dá mimo jiné pozorovat ve způsobech a prostředcích pro distanční, vzdálenou identifikaci. Tím je umožněno provádění úkonů právního jednání „na dálku“, bez fyzické přítomnosti dané fyzické osoby. Události spojené s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS-Cov-2 takové procesy ještě dále akcelerovaly a urychlily praktické zavedení elektronické identifikace v řadě životních situací a procesů. Jaké jsou možnosti dnes a jak by mohl vypadat budoucí vývoj? Tím se budeme zaobírat na následujících řádcích.

Kam směřuje elektronická identifikace
MVDr.
Milan
Vodička,
daňový poradce, č. osvědčení 1366, Motto: „Na světě jsou tři typy lidí: ti, kteří ho mění, ti, kteří se dívají, a ti, kteří se ptají, co se to stalo.“ Mary Kay Ash
 
Proč je e-identita nutná
Spolehlivé a věrohodné určení jednající osoby je pro právní jednání zcela zásadní, patří mezi nezbytné předpoklady zajištění účinnosti takového jednání. V materiální podobě se dosahuje předložením průkazu, cestovního dokladu nebo jiné listiny, která dostatečně průkazně osvědčí totožnost konkrétní fyzické osoby. Naprosto stejný požadavek musí být naplněn i v digitálním prostředí, jelikož právní předpisy nerozlišují formu úkonu a na elektronickou identitu dopadají ustanovení příslušných předpisů zcela stejně. Jako příklad lze uvést znění § 562 nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“):
„1. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a
určení jednající osoby
.“
Podobně hovoří i ustanovení příslušných procesních předpisů, které zakotvují požadavek určení, kdo úkon (podání) činí, viz:
§ 70 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu,