Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2022

Vydáno: 14 minut čtení

Jako každoročně, tak i k datu 1. 1. 2022 dochází ke zvýšení minimální mzdy. Tato změna se návazně promítá do placení pojistného zaměstnavateli zejména v situaci, kdy je příjem zaměstnance právě na úrovni minimální mzdy anebo je nižší než minimální mzda, dále u podmínek platných v tzv. nekolidujícím zaměstnání a v neposlední řadě u platby pojistného osobami bez zdanitelných příjmů. Na které změny je zapotřebí se především zaměřit?

Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2022
Ing.
Antonín
Daněk
 
Zvýšení minimální mzdy
Nařízením vlády České republiky č. 405/2021 Sb. ze dne 5. 11. 2021 se od 1. 1. 2022 zvyšuje minimální mzda na částku 16 200 Kč. Tato hodnota má významný vliv na placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavateli, a to jako minimální vyměřovací základ zaměstnance (případně poměrná část tohoto minima) a dále jako vyměřovací základ osoby bez zdanitelných příjmů.
Zvýšení minimální mzdy na částku 16 200 Kč návazně ovlivní ve zdravotním pojištění například:
 
1) Placení pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance
Nedosahuje-li hrubý příjem zaměstnance v příslušném kalendářním měsíci aktuální výše minimální mzdy, případně její poměrné části ve smyslu ustanovení § 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (dále jen zákon o pojistném na zdravotní pojištění), provádí zaměstnavatel příslušný dopočet a následný doplatek pojistného do zákonem stanoveného minima. Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda bývá nejčastěji tehdy, pokud zaměstnanec pracuje na zkrácený pracovní úvazek nebo u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění platí i pro:
osoby jako zaměstnance účastné právě z titulu zaměstnání u českého zaměstnavatele všech systémů sociálního zabezpečení v České republice podle koordinačních pravidel E