Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2022

Vydáno: 18 minut čtení

Tento tradiční lednový příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým došlo od 1. 1. 2022 oproti roku 2021 v oblasti mezd a platů, co se týká jejich zdanění, ale také pojistného, pracovního práva, důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblastí, ale spíše o výběr těch změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních, či by finanční účetní mohli z nějakého důvodu zajímat. Poznámka autora: Článek vychází z legislativních nařízení k 31. 12. 2021. Dne 11. 1. 2022 Poslanecká sněmovna schválila v legislativní nouzi normativní náklady na bydlení s účinností od 1. 1. 2022, což může vést k možnému zvýšení srážek z mezd.

Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2022
Ing.
Miroslav
Bulla
Od 1. 1. 2022 nedochází k tak zásadním změnám jako tomu bylo před rokem vlivem novely zákona daních z příjmů (zrušení superhrubé mzdy) a novely zákoníku práce (nová úprava dovolené). Nicméně k jistým změnám plynoucím z novel zákona o daních z příjmů a novely zákona o nemocenském pojištění dochází. Dále jde o změny, které mají charakter každoročních valorizačních úprav různých sazeb a parametrů, a to v oblasti náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění, pojistného na zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového pojištění, cestovních náhrad, srážek z mezd, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci atd.
 
Změny v oblasti pracovněprávních předpisů
V oblasti pracovního práva došlo od 1. 1. 2022 především ke zvýšení
minimální a zaručené mzdy
. Nařízením vlády č. 405/2021 Sb. došlo k úpravě nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
Od 1. 1. 2022 se zvýšila základní sazba
minimální měsíční mzdy
na 16 200 Kč (do 31. 12. 2021 to bylo 15 200 Kč) a základní sazba
minimální hodinové mzdy
na 96,40 Kč (do 31. 12. 2021 činila 90,50 Kč).
Zvýšily se také nejnižší úrovně
zaručené mzdy
pro 8 skupin prací pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin:
Skupina prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
2021
od 1. 1. 2022
2021
od 1. 1. 2022
1.
90,50
96,40
15 200
16 200
2.
99,90
106,50
16 800
17 900
3.
110,30
117,50
18 500