DPH u cestovních služeb od 1. 1. 2022

Vydáno: 23 minut čtení

Novelou 343/2020 Sb. došlo ke změně zákona o dani z přidané hodnoty v oblasti uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu dle § 89 s odloženou účinností od 1. 1. 2022.

DPH u cestovních služeb od 1. 1. 2022
Bc.
Zuzana
Bartůšková
 
Co je považováno za cestovní službu
Zvláštní režim pro cestovní službu dle § 89 zákona o DPH je povinna použít osoba povinná k dani, která poskytuje vlastním jménem zákazníkům nakoupené zboží a služby cestovního ruchu. Zvláštní režim se nepoužije u zprostředkovatele, který jedná jménem a na účet jiné osoby. Osoba povinná k dani ve zvláštním režimu pro cestovní služby odvádí DPH z přirážky, tj. z rozdílu mezi prodejní cenou cestovní služby a nakoupenými službami a zboží cestovního ruchu.
Plátce nemá nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění – z nakoupených služeb a zboží cestovního ruchu. Místo plnění při poskytnutí cestovní služby je fikcí stanoveno v sídle poskytovatele služby. Sazba DPH se použije základní, tj. 21 %.
Zvláštní režim se použije pouze u nakupovaných služeb a zboží cestovního ruchu od jiných subjektů (osob povinných k dani). Zvláštní režim se nepoužije u vlastních služeb a zboží vytvořených vlastní činností poskytovatelem cestovní služby (dle § 89 odst. 11). U nich se použije běžný režim DPH. V případě, že osoba povinná k dani poskytuje současně služby a zboží vytvořené vlastní činností a současně nakoupené od jiných subjektů, musí je pro účely DPH rozlišit. Zvláštní režim použije pouze u nakoupených služeb a zboží cestovního ruchu. Služby a zboží vytvořené vlastní činností nemůžou do zvláštního režimu vstoupit. Do obratu pro registraci plátce vstupuje celá částka poskytované cestovní služby, nikoliv jen přirážka. Zvláštní režim cestovní služby se použije i v případě, kdy zákazníkem je jiný plátce nebo jiná cestovní kancelář.
Příklad 1
Cestovní kancelář plátce poskytuje zájezd do Německa. Zájezd sestává z nakoupených služeb dopravy, ubytování a služeb průvodce. Tento zájezd prodává jiné cestovní kanceláři, která ho konečným zákazníkům – občanům prodává vlastním jménem. Zvláštní režim cestovní služby se použije v obou případech – jak při prodeji zájezdu druhou cestovní kanceláří občanovi, tak při prodeji zájezdu mezi oběma cestovními kancelářemi.
Za cestovní službu se nepovažuje samostatný prodej nakoupených služeb, které nemají charakter cestovní služby.
Příklad 2
Cestovní kancelář nakoupila vstupenky na koncert. Tyto vstupenky prodává bez dalších služeb. Nejedná se o cestovní službu. Bude použit běžný režim DPH.
Za cestovní službu se dle
informace k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu od 1. 1. 2022
(ze dne 1. 12. 2021, zveřejněno na webu Finanční správy) nepovažuje ani samostatný přeprodej letenek bez dalších služeb.
Příklad 3
(převzatý ze stránek Finanční správy)
Cestovní kancelář nakupuje od letecké společnosti letenky a vlastním jménem je prodává zákazníkům. V souvislosti s prodejem letenek neposkytuje žádné další služby, např. informace o destinaci. Přeprodej letenek není považován za cestovní službu. Přeprodej letenek není poskytován v souvislosti s cestou a s obvyklými službami cestovní kanceláře. Použije se běžný režim DPH – lze použít osvobození dle