Spotřební daň u vína vyžene vinaře z vinic - dokončení

Vydáno: 9 minut čtení

V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku zaměřeného na problematiku spotřební daně, který jsme uveřejnili v časopisu DHK č. 1-2/2022 na s. 16.

Spotřební daň u vína vyžene vinaře z vinic – dokončení
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
 
Produkce vína v České republice
Vinařský rok (hospodářský rok) začíná 1. 8. a končí 31. 7. následujícího kalendářního roku. Produkce vína za posledních 7 let v České republice je uvedena v tabulce č. 6. Z vyprodukovaného objemu dvě třetiny představují vína bílá, jednu třetinu vína červená.
Tabulka č. 6: Produkce vína v ČR ve vinařských letech 2012/14 až 2019/2020
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
Produkce vína v t