Sestavení přehledu o změnách vlastního kapitálu - 4. část

Vydáno: 2 minuty čtení

Struktura Přehledu o změnách vlastního kapitálu je poměrně alibisticky uvedena v § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Tento by měl podávat informace o zvýšení či snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny a dále by měly být vyčísleny vyplacené podíly na zisku a zdroje, z nichž bylo čerpáno.

Sestavení přehledu o změnách vlastního kapitálu – 4. část
Ing.
Jiří
Strouhal,
Ph.D.
Přehled povinně sestavují střední a velké účetní jednotky.
Pojďme se podívat na praktický příklad na jeho sestavení.
PŘÍKLAD
Sestavte přehled o změnách vlastního kapitálu, pokud víte, že počáteční zůstatky položek vlastního kapitálu