Vydáno: 25. 2. 2016
Prošlo odborným dohledem
Úroky z úvěrů na financování bytových potřeb Matěj Nešleha Nastal březen, který je nejen symbolem začátku jara, ale i měsícem daňových přiznání. Lhůta pro podání přiznání k daním z příjmů se nezadržitelně blíží, nastává čas, kdy daňoví poplatníci hledají nejrůznější možnosti, jakým způsobem svojí konečnou daňovou povinnost snížit. Dostatek času na daňovou optimalizaci mají pouze ti, kteří udělili daňovému poradci plnou moc. Jednou z možností, jak snížit daňovou povinnost, je využití nezdanitelných částí základu daně, které upravuje § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Mezi nezdanitelné části základu daně patří bezúplatná plnění (neboli dary), zaplacené úroky z úvěrů, spoření na penzi, příspěvky na soukromé životní pojištění a např. úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Tento příspěvek je však zaměřen pouze na zaplacené úroky z úvěrů.
Zdroj: Daně a právo v praxi, 3/2016.