Vydáno: 18. 8. 2016
Silniční daň v judikatuře JUDr. Zdeňka Tesařová LLM Úvodem zmíníme, že silniční daň je považována za daň s povahou majetkové daně. V následujícím příspěvku se budu věnovat několika judikátům, které se zabývají otázkou aplikace vybraných ustanovení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále jen "zákon o dani silniční"). V tomto výběru z judikatury se podíváme na některá zajímavá rozhodnutí z této oblasti, a to nejen Nejvyššího správního soudu, ale také soudů nižšího stupně.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 3/2016.