Vydáno: 19. 2. 2018
Legislativní novinky k 5. 2. 2018 Ing. Lenka Froschová, Brantl & Partners, s.r.o. Orientace v neustále se měnícím legislativním prostředí je mnohdy nadlidský úkon a sledování aktuálních změn by časově vyplnilo většinu dne. Pro usnadnění v přehledu novinek bychom tak v rámci našeho dalšího příspěvku čtenářům rádi poskytli informace týkající se například novely účetních předpisů, která je v účinnosti od 1. 1. 2018, nebo závěrů, jež vyplynuly ze stanovisek Generálního finančního ředitelství k projednávaným příspěvkům v rámci Koordinačních výborů. Novela účetních předpisů Pro účetní období započaté od 1. 1. 2018 platí znění novely vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „VÚ“), která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 15. 12. 2017. Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví přinesla například tyto změny: