Vydáno: 5. 12. 2018
Stručný přehled změn ve mzdové oblasti od 1. 1. 2019 Ing. Miroslav Bulla Tento příspěvek obsahuje stručný přehled změn, ke kterým dojde od 1. 1. 2019 oproti roku 2018 v oblasti mezd a platů, a to především co se týká pracovního práva, zdaňování příjmů, odvodů pojistného, nemocenských dávek, zaměstnanosti a důchodů apod. Jde o změny, které mají charakter každoročních valorizačních úprav různých sazeb a parametrů. Nedošlo k prakticky žádným změnám plynoucím z novel zákonů z oblasti mezd a platů. Podrobnější informace ke všem zmíněným změnám budou uvedeny v lednovém čísle časopisu DHK č. 1-2. Pracovněprávní oblast V oblasti pracovního práva se od 1. 1. 2019 zvyšuje minimální a zaručená mzda. Toto zvýšení vyplývá z nařízení vlády č. 273/2018 Sb.:
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 15/2018.