Vydáno: 11. 3. 2019
Pár poznámek k pokroku v tiskopisech JUDr. Alena Kohoutková Tiskopisy vyplňované pro splnění povinnosti vůči berní správě jsou stále v popředí zájmu při snaze o vylepšování správy daní. Skoro by se dalo konstatovat, že již vše bylo řečeno a určité zlepšení nastalo přijatou novelou1) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zákona (dále jen „ZDPH“) podle verdiktu Ústavního soudu2). Nadále se však hovoří o nevyřešení podstatné procesní konstrukce k jejich vydávání a uplatňování, jakož i o podmínkách kontroly jejich zákonnosti. Prostě vděčné procesní téma. Jaksi se i nadále objevuje kvalifikace ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále také „“ nebo „daňový řád“), jako ustanovení gumového, jinými slovy, když něco při správě daní není zřejmé, hledá se možnost změnit tento její základní předpis. Dopřejme si tedy chvilku času a zrekapitulujme to, co o problémech tiskopisů již víme, a pokusme se odpovědět na otázku týkající se rozsahu v nich požadovaných údajů. Jsem ve velkém pokušení sem přetáhnout pouze citace z jednotlivých zdrojů obsahujících většinu podstatného k tomuto tématu3), ale myslím, že by to nebylo věci ku prospěchu, a tak dovolte, abych publikované texty pouze případně parafrázovala a jejich závěry použila v rámci této rekapitulace.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 1/2019.