Vydáno: 12. 4. 2019
Změna výpočtu superhrubé mzdy pro účely daně z příjmů Ing. Martin Děrgel Příspěvek mapuje aktuální situaci ve zdanění příjmů ze závislé činnosti a také vývoj pravidel výpočtu měsíčních záloh na daň ze mzdy, která je v současné době stanovena jako příjem zaměstnance zvýšený o výdaje jeho zaměstnavatele za povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění tohoto zaměstnance. Článek se v praktických příkladech věnuje konstrukci této tzv. superhrubé mzdy, kde došlo od ledna 2019 k poměrně komplikované změně konceptu. Princip superhrubého zdanění mezd Asi nikomu nezůstalo utajeno, že příjmy ze závislé činnosti alias mzdy zaměstnanci zpravidla neobdrží v celé sjednané (hrubé) výši, vedle sousta pojistného na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnanci jim ze mzdy ukusuje také daň z příjmů ze závislé činnosti, jíž se slangově a historicky říká „daň ze mzdy“. S výjimkou zaměstnanců pracujících tzv. načerno a spíše okrajových typů příjmů nepodléhajících daním a pojištění, se proto nikdo nemůže těšit, že si za závislou činnost odnese domů tolik, kolik si vydělal – bude to obvykle o dost méně.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 5/2019.