Vydáno: 8. 7. 2019
Otázky a odpovědi: Hudební produkce jako samostatná činnost z pohledu daní a účetnictví Ing. Václav Benda Ing. Eva Sedláková Ing. Ivana Pilařová 1. Hudebník má skupinu (svobodné povolání) a fakturuje jiné firmě koncert za celou skupinu. Potřebuje DIČ? Co uvádí na faktuře? 2. Hudebník má skupinu, má živnostenský list na jiné činnosti, je plátcem DPH a fakturuje jiné firmě koncert za celou skupinu. Musí fakturovat s DPH? Nebo může fakturovat jako hudebník (svobodné povolání) bez DPH? Co uvádí na faktuře? 3. Hudebník má skupinu (svobodné povolání) a fakturuje jiné firmě koncert. Výdaje uvádí paušálem 40 %. Musí dát celý obnos do příjmu, i když mu nenáleží a část příjmů vyplácí ostatním hudebníkům? 4. Jak vyřešit nejlépe účtování hudebního vystoupení? Obecní úřady si nemohou nárokovat DPH z hudebního vystoupení, což znevýhodňuje je i hudebníky (plátce DPH). Co s tím? Odpověď z hlediska DPH – Ing. Václav Benda Ad 2. V uvedeném případě je z hlediska DPH klíčové, zda pro uvedenou fyzickou osobu je činnost hudebníka, kterou provádí jako tzv. svobodné povolání ekonomickou činností, či nikoliv. Podle dosavadní definice se ekonomickou činností rozumí také soustavná činnost osob poskytujících služby. Přitom není podstatné, zda tyto služby poskytuje na základě živnostenského oprávnění nebo podle jiných právních předpisů jako tzv. svobodné povolání. Ze zadání vyplývá, že se zřejmě o soustavnou výdělečnou činnost uvedeného hudebníka jedná, a proto je třeba tuto činnost chápat pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), jako ekonomickou činnost, která je předmětem DPH. Je-li tedy uvedená fyzická osoba, která uvedené služby v oblasti kultury poskytuje, plátcem, vzniká jí povinnost přiznávat daň i z činnosti hudebníka, přestože ji neprovádí jako podnikatel na základě živnostenského oprávnění. Podle § 28 odst. 1 zákona o DPH vzniká povinnost plátci vystavit daňový doklad, na němž musí být uvedeny náležitosti podle § 29 zákona o DPH.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 2/2019.