Vydáno: 19. 8. 2019
Prošlo odborným dohledem
Výpůjčka z právního, účetního a daňového pohledu Ing. Jiří Vychopeň Výpůjčka je právním institutem, který představuje jeden ze způsobů bezplatného přenechání věci k užití jinému upravených od 1. 1. 2014 v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Od uvedeného data je právní úprava výpůjčky obsažena v § 2193 až 2200 občanského zákoníku (do 31. 12. 2013 byla smlouva o výpůjčce upravena v § 659 až 662 zákona č. 40/1964 Sb., tj. dřívějšího občanského zákoníku). K výpůjčce dochází na základě uzavření smlouvy o výpůjčce, kterou půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.