Vydáno: 7. 8. 2020
Legislativní novinky k 22. 7. 2020 Ing. Milena Drábová, Brantl & Partners V tomto vydání legislativních novinek přinášíme nejnovější informace o legislativním vývoji v oblasti daní a účetnictví. Na rozdíl od předchozích několika vydání se již trochu odpoutáme od nové legislativy vztahující se k pandemii koronaviru. O této legislativě projednávané zrychleně, ve stavu legislativní nouze jsme Vás totiž již průběžně podrobněji informovali v předchozích měsících. Nyní tedy již jen v krátkosti shrneme informace o balíčku daňových změn, který byl v této souvislosti nedávno publikován ve Sbírce zákonů. V případě zájmu o tuto oblast doporučujeme nahlédnout i do předchozích vydání tohoto časopisu. Daňový balíček na zmírnění dopadů pandemie koronaviru Ve Sbírce zákonů byl 30. 6. 2020 publikován výše zmíněný balíček daňových změn, které by měly zmírnit nepříznivé ekonomické dopady pandemie koronaviru.