Vydáno: 27. 4. 2021
Schváleno redakční radou
Soudy stále rozhodují podle (dnes již) neplatných zákonů – dokončení Ing. Ivo Šulc, daňový poradce Následující příspěvek je zaměřen na dosavadní výklad pojmu „výroba“ vybraných výrobků pro potřeby aplikace zákona o spotřebních daních tak, jak jej reprodukují v dnešní době soudy, a má za cíl poukázat na to, že tento výklad popisuje něco, co již několik let neplatí. V dokončení příspěvku se bude autor dále zabývat novelizací zákona o spotřebních daních, kterou přinesl zejména zákon č. 217/2005 Sb. a který nově definoval význam pojmu „výroba“ pro účely zákona o spotřebních daních s účinností od 1. 7. 2005. Doplněn bude i přehled judikátů, které se opírají o výklad pojmu „výroba“ podle starého zákona o spotřebních daních, i když se souzená kauza vztahovala již ke zdaňovacím obdobím po 1. 7. 2005. 3. Doplnění zákona o spotřebních daních o vymezení pojmu „výroba“ vybraných výrobků zákonem č. 217/2005 Sb. s účinností od 1. 7. 2005 Novelou provedenou zákonem č. 217/2005 Sb. však s účinností od 1. 7. 2005 došlo k významnému doplnění základních pojmů, definic pro potřeby aplikace zákona o spotřebních daních. Je tak evidentní, že se významným způsobem mění dosavadní výklad tak důležitého pojmu, jako je „výroba“ vybraných výrobků.