Vydáno: 15. 4. 2013
Změny v registraci k DPH Ing. Martin Děrgel Daň z přidané hodnoty (dále také jen "DPH") je z hlediska státu velmi dobře vymyšlena. Citelnému zdanění - aktuálně 21 % nebo 15 % z prodejní ceny - podléhá téměř každý podnikatelský produkt, přičemž administrativu mají na starosti samotné firmy, které musí poctivě vybírat daň od svých zákazníků a přeposílat ji finančnímu úřadu. Naopak problematické z pohledu státu je, že plátcem DPH nemusejí být malé firmy (limit ročního obratu 1 mil. Kč ale brzy klesne o čtvrtinu), řada podvodů se točí kolem možnosti odpočtu alias "vracení" DPH z nákupů (kde se zpřísňují podmínky, rozšiřuje ručení a překlápí povinnost přiznat daň na odběratele) a značné úniky z DPH má na svědomí tzv. šedá zóna nepřiznaných plnění (tzv. bez faktury). V tomto příspěvku se blíže podíváme na dvě významné změny procesních ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), k nimž došlo od 1.1. 2013:
Zdroj: Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 4/2013.