Obsah dokumentu

Vydáno: 29. 3. 1990

 

Zákon č. 93/1990 Sb.

o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev ČR


Schválený 29. 3. 1990 Účinný od 30. 3. 1990 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;

93/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. března 1990 o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Čl.I Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky, a zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky, se doplňuje takto: V § 10 odst. 1 se za slova "pro pracovněprávní vztahy a zaměstnanost" vkládají slova "pro civilní službu,". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Šafařík v. r. Pithart v. r.