Obsah dokumentu

Vydáno: 25. 4. 1991

 

Zákon č. 184/1991 Sb.

novela zákona ČNR o místních poplatcích


Schválený 25. 4. 1991 Účinný od 28. 5. 1991 do 31. 12. 9999

 
 
 

Poplatky místní. Poplatky lázeňské.; Cirkusy a artistická vystoupení a produkce.;

184/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 25. dubna 1991, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Čl.I Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, se mění takto: V § 4 odst. 5 se vypouštějí slova "zařízení cirkusů". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Burešová v. r. Pithart v. r.