Vydáno: 19. 12. 1991

 

Zákon č. 579/1991 Sb.

novela zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostř. ČR


Schválený 19. 12. 1991 Účinný od 1. 1. 1992 do 31. 12. 9999

 
 
 

Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.; Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.; Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.; Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.; Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;

579/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. prosince 1991 o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) Změna: 516/1992 Sb. Změna: 218/2000 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ Státní rozpočet České republiky na rok 1992 § 1 (1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1992 (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 249 865 029 000 Kčs, celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 249 865 029 000 Kčs (příloha č. 1). (2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí, a to dotacemi v celkové výši 52 388 200 000 Kčs s tím, že docílené úspory u účelových dotací s výjimkou jmenovitých staveb mají rozpočtový charakter globální dotace (příloha č. 2). (3) Rozdělení stanovených rozpočtových výdajů do jednotlivých kapitol státního rozpočtu republiky je uvedeno v příloze č. 3. § 2 Podíly státního rozpočtu republiky na daních a odvodech společných pro státní rozpočty republik a státní rozpočet federace se stanoví takto: a) podíl na celostátním výnosu daně z obratu a dovozní daně ve výši 41,5 %, b) podíl na celostátním výnosu odvodu ze zisku a zemědělské daně ze zisku ve výši 41,5 %. § 3 Česká republika může vydat v průběhu roku 1992 státní dluhopisy ve výši 8,7 mld. Kčs na dofinancování komplexní bytové výstavby. Dluhopisy budou splatné do pěti let ode dne jejich vydání. § 4 Vláda České republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit ukazatele státního rozpočtu republiky v souladu s cenovými, organizačními a metodickými změnami. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu republiky. § 5 Vláda je oprávněna použít státní finanční aktiva České republiky ve výši 900 mil. Kčs na kapitálové posílení Českomoravské záruční a rozvojové banky. ČÁST DRUHÁ zrušena § 6 zrušen ČÁST TŘETÍ § 7 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992. Burešová v.r. Pithart v.r. Příl 1 Celkový přehled státního rozpočtu republiky
      Příjmy                  v tis. Kčs
Příjmy z hospodářství České republiky        186,687,355
v tom: z hospodářství                106,926,221
    z vědy a techniky                 212,600
    z peněžních a technických služeb        9,376,064
    ze společenských služeb a činností
    pro obyvatelstvo                9,831,470
    z bezpečnosti a vězeňství             141,000
    daň z obratu                  60,200,000
Daně od obyvatelstva a poplatky            59,139,500
Ostatní příjmy                      738,174
Dotace z federace                   3,300,000

      Celkem                  249,865,029

      Výdaje                  v tis. Kčs

Výdaje ústředně řízených organizací         197,476,829
v tom: na hospodářství                33,693,202
    na vědu a techniku               3,981,392
    na peněžní a technické služby          5,977,760
    na společenské služby a činnosti
    pro obyvatelstvo               140,464,404
    na bezpečnost a vězeňství            8,557,179
    na správu                    4,802,892
Dotace do rozpočtů okresních úřadů a obcí       52,388,200

      Celkem                  249,865,029
Příl 2 Vztah státního rozpočtu republiky k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a obcí
              v mil. Kčs

                          Účelové dotace na
Okres      Neúčelová  jmenovité     domy     stavby   stavby   stavby pro   sociální  Dotace
         dotace   stavby  s pečovatelskou  rozestavěné  zlepšující zdravotnictví, dávky    celkem
                       službou   do r. 1990   životní  školství a
                                    prostředí  a sociální
                                          zabezpečení
Magistrát
hl. m. Prahy   4,376.1   1,900.0            1,000.3      4.0     41.3    210.5   7,532.2
Benešov      107.1            9.5      15.1     17.5     4.0    16.4    169.6
Beroun       89.1            7.1      6.4     16.7     7.9    14.8    142.0
Kladno       222.8            1.3      23.8     27.0     5.6    28.8    309.3
Kolín       103.8                   26.2     15.1     7.9    16.8    169.8
Kutná Hora     112.6            4.8      19.9     10.3     3.2    14.6    165.4
Mělník       98.4            11.9      29.4     11.9     20.6    17.9    190.1
Mladá Boleslav   134.0    60.0             23.8      9.5     10.3    19.4    257.0
Nymburk      100.8                   17.5     14.3     6.3    16.5    155.4
Praha - východ   82.0            3.2      9.5     20.7     3.2    16.4    135.0
Praha - západ    91.1            6.3      35.8     17.5     6.3    12.9    169.9
Příbram      137.0             .2      39.7     11.1     4.0    21.6    213.6
Rakovník      100.9                   16.7     11.9     2.4     9.6    141.5
České Budějovice  303.8            5.6      65.9     16.7     6.3    37.8    436.1
Český Krumlov    94.9    30.0      4.8      39.7     15.9     2.4    11.9    199.6
Jindřichův Hradec 126.7            7.9      28.6     15.1     5.5    16.4    200.2
Pelhřimov     104.6            5.6      31.0     11.1     10.3    13.4    176.0
Písek        89.0            9.5      24.6      9.5     2.4    13.7    148.7
Prachatice     76.3    60.0      5.6      15.9     13.5     2.4    11.1    184.8
Strakonice     93.9            5.6      8.7     10.3     13.5    13.7    145.7
Tábor       120.8                   15.1      7.9     4.0    18.4    166.2
Domažlice      82.6            6.0      3.2     18.3     1.6    10.7    122.4
Cheb        196.3            14.3      12.7     11.9     4.0    16.9    256.1
Karlovy Vary    193.4    210.0      6.3      67.5      5.6     5.6    20.1    508.5
Klatovy      138.6            15.9      4.0     11.1     7.1    17.9    194.6
Plzeň - město   380.5            19.9      17.5     24.6     25.4    35.1    503.0
Plzeň - jih     90.6            6.3      19.1     14.3     17.5    11.9    159.7
Plzeň - sever    86.2                    7.2     15.1     7.9    13.1    129.5
Rokycany      66.0            2.4      11.9      8.7     7.9    11.1    108.0
Sokolov      150.9    48.0      13.5      7.9     11.9     4.0    17.7    253.9
Tachov       82.9            5.9      11.9     12.7     4.0    13.0    130.4
Česká Lípa     153.6            15.9      46.1     12.7     3.2    20.2    251.7
Děčín       267.7    30.0      3.0      18.3     13.5     4.8    25.5    362.8
Chomutov      264.8    70.0      7.9      47.7      8.0     8.7    25.6    432.7
Jablonec n. Nis.  128.8    70.0      4.0      9.5     11.9     3.2    19.7    247.1
Liberec      221.6            2.4      38.1      4.0     18.3    36.0    320.4
Litoměřice     189.5    71.0      6.3      38.1      9.5     4.8    18.9    338.1
Louny       116.2            5.8      15.9     11.1     7.9    18.9    175.8
Most        303.3            9.5      31.8     19.1     8.0    23.8    395.5
Teplice      254.2    32.0      11.9      18.3      6.4     5.5    26.0    354.3
Ústí nad Labem   376.1            9.5      89.0      8.0     4.0    21.5    508.1
Havlíčkův Brod   129.1            5.6      22.2      8.7     6.4    18.1    190.1
Hradec Králové   210.2                   31.8     25.4     5.6    35.7    308.7
Chrudim      135.8            3.2      19.9     12.7     5.6    18.0    195.2
Jičín       100.4            2.4      29.4     13.5     3.2    15.9    164.8
Náchod       144.2            6.3      32.6     14.3     4.0    20.7    222.1
Pardubice     195.1            7.9      43.7     14.3     6.3    32.5    299.8
Rychnov n.Kněžnou  94,8                   26.2     13.5     3.2    17.9    155.6
Semily       100.0    84.0      9.5      24.6     12.7     4.8    13.5    249.1
Svitavy      122.1            17.5      18.3     14.3     8.0    22.2    202.4
Trutnov      132.1            7.9      34.2     12.7     4.8    21.9    213.6
Ústí n. Orlicí   132.8            10.3      22.2      7.2     7.2    23.9    203.6
Blansko      120.9            6.4      14.3     20.7     4.0    18.2    184.5
Brno        869.6    40.0      14.3     235.2     19.1     13.5    81.4   1,273.1
Brno - venkov   159.2            23.8      20.7     13.5     6.3    31.5    255.0
Břeclav      128.0    130.0      5.6      16.7      9.5     5.6    26.3    321.7
Hodonín      131.9            3.2      22.2     12.7     8.8    27.6    206.4
Jihlava      181.0    140.0      5.6      58.8     11.9     4.0    22.3    423.6
Kroměříž      132.4            11.1      19.9     10.3     15.9    20.2    209.8
Prostějov     150.2    130.0      6.4      11.9     22.3     4.0    18.8    343.6
Třebíč       150.9            12.7      17.5     13.5     6.3    24.7    225.6
Uherské Hradiště  164.5            6.4      27.0     14.3     14.3    24.9    251.4
Vyškov       104.3            4.8      11.1     23.8     5.6    18.9    168.5
Zlín        236.0    121.0      13.5      58.8     11.9     7.2    34.1    482.5
Znojmo       141.1            6.4      39.7     19.1     4.0    22.9    233.2
Žďár n. Sázavou  159.0            3.0      9.5     22.3     4.8    24.4    223.0
Bruntál      123.3            5.6      11.1      7.2     14.3    21.7    183.2
Frýdek - Místek  267.3            1.2      19.9      8.0     14.3    52.6    363.3
Karviná      364.4    74.0      19.1      58.8      9.5     23.0    59.8    608.6
Nový Jičín     217.2            5.2      19.9      9.5     8.7    35.3    295.8
Olomouc      361.3            13.5      41.3     11.1     7.9    43.5    478.6
Opava       219.3            5.6      50.0     19.1     6.3    40.7    341.0
Ostrava      774.2            19.1     191.5     11.1     11.9    62.5   1,070.3
Přerov       166.3                   25.4      8.8     4.7    29.4    234.6
Šumperk      163.3            6.4      71.5     15.9     7.9    35.3    300.3
Vsetín       172.1            3.2      14.3     15.9     22.2    26.5    254.2

úhrn OÚ     17,663.8  3,300.0      528.3    3,381.4    1,016.2    607.8   2,000.0   28,497.5

Rezerva -
zdravotnictví *)
        23,890.7                                           23,890.7

Úhrn ČR     41,554.5  3,300.0      528.3    3,381.4    1,016.2    607.8   2,000.0   52,388.2

*) Finanční objem bude rozdělen v návaznosti na schválení zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně.
Příl 3 Výdaje státního rozpočtu republiky podle kapitol
                                   v tis. Kčs

   Kapitoly        Rozpočtové organizace Příspěvky  Účelové a        Dotace       Výdaje
                          příspěvkovým systémové   hospodářským organizacím   celkem
             neinvestiční investiční a podobným  dotace na   neinvestiční investiční
              výdaje    výdaje  organizacím investiční
                          na provoz  výstavbu
                                 příspěvkovým
                                 organizacím

Česká národní rada      102,812    69,760                              172,572
Úřad vlády ČR         62,506    6,325                               68,831
Min.pro hospodářskou
politiku a rozvoj ČR     865,207  2,310,000  3,667,024 1,707,000   2,960,000    413,200   11,922,431
Min.financí ČR       1,238,785   430,160                             1,668,945
Min.práce a sociálních
věcí ČR          84,629,702   297,500    34,625                      84,961,827
Min.vnitra ČR        6,950,512   543,900   754,990                       8,249,402
Min.životního
prostředí ČR         570,290    89,485    92,294   15,600                  767,669
Min.pro správu národního
majetku a jeho
privatizaci ČR         22,813    5,000                               27,813
Min.průmyslu ČR        392,329    14,660    27,571   1,015           320,900    756,475
Min.zemědělství ČR     1,850,323    40,000   613,707   10,000   8,750,000   3,562,900   14,826,930
Min.obchodu a cestovního
ruchu ČR            42,714    1,575    7,637    200     6,000            58,126
Min.školství mládeže
a tělovýchovy ČR      23,699,702  1,001,900  1,930,908   34,500                 26,667,010
Min.kultury ČR        249,908    40,000  1,529,156  246,480                 2,065,544
Min.zdravotnictví ČR    1,825,854    50,000  8,960,140 2,300,000                 13,135,994
Min.spravedlnosti ČR    1,821,390   270,295     134                       2,091,819
Český úřad pro
hospodářskou soutěž      13,845    2,800                               16,645
Český statistický úřad    181,548    37,500                              219,048
Český úřad geodetický a
kartografický         367,939    20,000    2,556                        390,495
Český báňský úřad       23,006    6,670                               29,676
Český úřad bezpečnosti práce  38,941    2,000    9,643    300                   50,884
Min.státní kontroly ČR     42,263    3,650                               45,913
Generální prokuratura ČR   261,102    18,500                              279,602
Československá akademie věd 1,448,833                                    1,448,833 *)
Všeobecná pokladní správa 22,629,920  4,749,725    35,700          139,000         27,554,345

Celkem          149,332,244  10,011,405  17,666,085  4,315,095  11,855,000  4,297,000  197,476,829

*) Z tohoto objemu budou vyčleněny výdaje na investice.