Obsah dokumentu

Vydáno: 24. 3. 1993

 

Zákon č. 115/1993 Sb.

novela zákona o trestním řízení soudním (trestní řád)


Schválený 24. 3. 1993 Účinný od 15. 4. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

Státní bezpečnost. Bezpečnostní informační služba.; Přípravné řízení. Vyhledávání. Vyšetřování.; TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ.;

115/1993 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1993, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 57/1965 Sb., č. 58/1969 Sb., č. 149/1969 Sb., č. 48/1973 Sb., č. 29/1978 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 178/1990 Sb., č. 303/1990 Sb., č. 558/1991 Sb. a č. 25/1993 Sb., se doplňuje takto: V § 161 se doplňuje odstavec 5, který zní: "(5) Vyšetřování trestných činů příslušníků Bezpečnostní informační služby České republiky4) konají vyšetřovatelé inspekce této služby.". Poznámka č. 4) pod čarou zní: "4) Zákon ČNR č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky.". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. dubna 1993. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.