Obsah dokumentu

Vydáno: 22. 4. 1993

 

Zákon č. 135/1993 Sb.

, kterým se doplňuje zákon o civilní službě


Schválený 22. 4. 1993 Účinný od 1. 6. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

Civilní služba.;

135/1993 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1993, kterým se doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, se doplňuje takto: Dosavadní text § 10 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní: "(2) Odvedenec nebo voják v základní (náhradní) službě, jehož odvodní řízení bylo ukončeno před 16. lednem 1992, může prohlášení z důvodů uvedených v § 1 odst. 1 písemně podat do 1. července 1993.". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1993. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.