Obsah dokumentu

Vydáno: 16. 2. 1994

 

Zákon č. 45/1994 Sb.

, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení


Schválený 16. 2. 1994 Účinný od 21. 3. 1994 do 31. 12. 9999

 
 
 

Státní monopoly. Tabákový průmysl.;

45/1994 Sb. ZÁKON ze dne 16. února 1994, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, se mění a doplňuje takto: § 11 odst. 3 zní: "(3) Smlouvy o tabákových reklamách, které by porušovaly tento zákon a byly uzavřeny před účinností tohoto zákona, musí být uvedeny do souladu s tímto zákonem nejpozději do 31. prosince 1994, jinak pozbývají platnosti.". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.