Vydáno: 8. 9. 1994

 

Zákon č. 182/1994 Sb.

Zvýšení státního vyrovnávacího příspěvku a některých dalších dávek


Schválený 8. 9. 1994 Účinný od 1. 10. 1994 do 31. 12. 9999

 
 
 

FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.; Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.; Státní vyrovnávací příspěvek.; Pohřebné. Příspěvek na pohřeb.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.; Správa nemocenského pojištění zaměstnanců.;

182/1994 Sb. ZÁKON ze dne 8. září 1994, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky Změna: 117/1995 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 189/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb. (úplné znění č. 140/1994 Sb.), se mění takto: 1. V § 71 odst. 5 se částka "500 Kč" nahrazuje částkou "600 Kč" a částka "700 Kč" se nahrazuje částkou "800 Kč". 2. V § 145p odst. 1 se částka "680 Kč" nahrazuje částkou "750 Kč" a částka "910 Kč" se nahrazuje částkou "1000 Kč". 3. V § 145s odst. 2 se částka "600 Kč" nahrazuje částkou "660 Kč". Čl.II zrušen Čl.III zrušen Čl.IV zrušen Čl.V zrušen Čl.VI zrušen Čl.VII Ustanovení společná a přechodná (1) Zaopatřovací příspěvek a příspěvek na úhradu za užívání bytu náleží ve výši podle tohoto zákona poprvé za měsíc říjen 1994; obě dávky se zvýší bez žádosti. (2) Pohřebné ve výši podle tohoto zákona náleží oprávněné osobě, která vypravila pohřeb osobě zemřelé po 30. září 1994. (3) Státní vyrovnávací příspěvek náleží osobě, která splňuje podmínku nezaopatřenosti pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné, ve výši podle tohoto zákona poprvé na měsíc říjen. (4) Poživateli rodičovského příspěvku, kterému náleží za září 1994 rodičovský příspěvek, se v případě, že mu na září 1994 náležel státní vyrovnávací příspěvek, vyplatí v říjnu 1994 státní vyrovnávací příspěvek ve výši 140 Kč; státní vyrovnávací příspěvek vyplatí plátce, který je příslušný k výplatě rodičovského příspěvku v říjnu 1994, a to bez žádosti. Čl.VIII Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1994. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.