Obsah dokumentu

Vydáno: 20. 12. 2000

 

Zákon č. 10/2001 Sb.

změna zákona o přechodu práv a závazků z majetku ČR na kraje


Schválený 20. 12. 2000 Účinný od 11. 1. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

Převody vlastnictví a práva hospodaření.; Stát jako subjekt právních vztahů.; Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;

10/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2000, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, se mění takto: V příloze č. 2 se v části kraj Ústecký na konci textu doplňují tato slova: "Výchovný ústav pro děti a mládež 431 58 Místo 66 61 345 741". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.