Vydáno: 17. 12. 2003

 

Nařízení č. 483/2003 Sb.

o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie v r. 2004


Schválený 17. 12. 2003 Účinný od 1. 1. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.; Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;

483/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. prosince 2003 o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 50a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.: § 1 K plnění úkolů pořádkové služby a ochranné služby Policie České republiky na území České republiky v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 se použije nejvýše 200 vojáků v činné službě. § 2 Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci v činné službě plní uložené úkoly se zbraní. § 3 Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění jejich úkolů podle § 1. § 4 Zrušuje se nařízení vlády č. 46/2003 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2003. § 5 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004. Předseda vlády: PhDr. Špidla v. r. 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Mgr. Gross v. r. Ministr obrany: Ing. Kostelka v. r.